GENOMED
gr | en
0 | 0.00€

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Ανάπτυξη καλλυντικών

Η Genomed, που είναι μία 100% ελληνική εταιρεία, σε συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ), καθώς και υψηλών προδιαγραφών Ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής αναλαμβάνει και για τρίτους (Private Label) την ανάπτυξη και παραγωγή καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και DNA test, με βάση πάντα την Ελληνική και Eυρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Μεταξύ των υπηρεσιών που η Genomed προσφέρει είναι:

 

1. Βιβλιογραφική έρευνα πρώτων υλών, καινοτομιών
2. Ανάπτυξη των συνθέσεων καλλυντικών σκευασμάτων
3. Δημιουργία προτύπων δειγμάτων για ενδιαφερόμενες αγορές
4. Διεξαγωγή δοκιμών φυσικοχημικής σταθερότητας
5. Πρόταση υλικών συσκευασίας κατάλληλων για την μορφή των προϊόντων
6. Επίβλεψη πιλοτικής παραγωγής προϊόντων
7. Επίβλεψη της πρώτης παραγωγής προϊόντων
8. Ανάπτυξη των φακέλων προϊόντων σύμφωνα με τη Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
9. Υποστήριξη marketing σχετικά με τον σχεδιασμό στρατηγικής εξόδου στα φαρμακεία
10. Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων (Μικρές παραγωγές για φαρμακεία).


Έλεγχος Σταθερότητας

 Ο σκοπός του Ελέγχου Σταθερότητας των καλλυντικών είναι να εξασφαλιστεί ότι ένα νέο ή τροποποιημένο προϊόν πληροί τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές προδιαγραφές, καθώς και τη λειτουργικότητα και την αισθητική όταν αποθηκεύεται υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια Ελέγχου Σταθερότητας (διάρκειας 3 μηνών) διάφοροι παράμετροι εξετάζονται.

Μικροβιολογικά τεστ:
Εξετάζεται αν το προϊόν παραμένει μικροβιολογικά σταθερό.

Φυσικοχημικές παράμετροι
Πόσο καλά τα καλλυντικά θα αντισταθούν/συμπεριφερθούν σε συνθήκες στρεσαρίσματος, όπως ακραίες θερμοκρασίες και φως. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε συνθήκες περιβάλλοντος, στους 40C, 37 0C, 45 0C κατά τη διάρκεια 3 μηνών και σε 5 κύκλους (χαμηλές - υψηλές θερμοκρασίες).
Οι παράμετροι που εκτιμούνται είναι π.χ. χρώμα, οσμή, pΗ, ιξώδες, υφή, ειδικό βάρος, σταθερότητα του γαλακτώματος.

Δοκιμές συσκευασίας
Η συσκευασία μπορεί να επηρεάσει άμεσα την σταθερότητα ενός προϊόντος, λόγω των αλληλεπιδράσεων που μπορεί να συμβούν μεταξύ του προϊόντος, της συσκευασίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, τα συστατικά του προϊόντος μπορεί να απορροφούνται από τον περιέκτη ή μπορεί να αντιδράσουν χημικά με τον περιέκτη. Επιπλέον, ο περιέκτης μπορεί να μην προστατεύει πλήρως το προϊόν από τις δυσμενείς επιπτώσεις του ατμοσφαιρικού οξυγόνου και / ή υδρατμών ή τα πτητικά συστατικά του προϊόντος (π.χ. αρώματα) και μπορεί να εξατμίζεται.

Γυαλί: Το γυαλί είναι το πιο αδρανές υλικό και δεν αντιδρά με ένα καλλυντικό προϊόν με οποιοδήποτε τρόπο. Για το λόγο αυτό, όλες οι δοκιμές γίνονται σε γυάλινο περιέκτη και την πραγματική συσκευασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καθορίσουμε αν η αιτία της αποτυχίας του προϊόντος είναι η σύνθεση ή η συσκευασία.

Απώλεια βάρους: Για να προσδιοριστεί η εξάτμιση (απώλεια νερού διαμέσου του τοιχώματος του περιέκτη ή κενά κλεισίματος) αξιολογείται η απώλεια βάρους. Η απώλεια βάρους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 % ανά μήνα να θεωρηθεί αποδεκτή η συσκευασία.

Διαρροή: Το συσκευασμένο προϊόν ελέγχεται σε διάφορους προσανατολισμούς (όρθια, ανεστραμμένα, ξαπλωμένα κλπ.) για να καθοριστεί εάν υπάρχει διαρροή από την συσκευασία (ειδικά κατά τη μεταφορά).

 

Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας

Η εταιρία μας διεξάγει την υποχρεωτική Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας που πρέπει να περιέχεται στο Φάκελο Πληροφοριών του Προϊόντος, από επιστήμονες Χημικό και Δερματολόγο με πολυετή εμπειρία στο τομέα των καλλυντικών.

Η genomed έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των Ελλήνων παραγωγών και εισαγωγέων λόγω της αναλυτικής μελέτης των συστατικών με την συστηματική παρακολούθηση των οδηγιών και της κοινοτικής νομοθεσίας, τις απόψεις των COLIPA & SCCS, COSING, CTFA, FDA, CIR καθώς και της πλούσιας βιβλιογραφίας που διαθέτει.

The Safety Report always includes two parts:

Part A: Safety Information
Part B: Safety Assessment

PART A- Cosmetic product safety information

Quantitative and qualitative composition of the cosmetic product
Physical/chemical characteristics and stability of the cosmetic product
Microbiological quality
Impurities, traces, information about the packaging material
Normal and reasonably foreseeable use
Exposure to the cosmetic product
Exposure to the substances
Toxicological profile of the substances
Undesirable effects and serious undesirable effects
Other information on the cosmetic product

PART B-Cosmetic product safety assessment

Assessment conclusion
Labelled warnings and instructions of use
Reasoning
Assessor’s credentials and approval

 

 

Γνωστοποίηση στο CPNP

Όλα τα καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο νέο Ευρωπαϊκό σύστημα (CPNP).


Κάποια από τα δεδομένα που απαιτούνται για να εισαχθούν στο CPNP περιλαμβάνουν:

• Εάν το προϊόν παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Εάν το προϊόν προορίζεται ειδικά για παιδιά κάτω των 3 ετών.
• Εάν το προϊόν περιέχει συστατικά που ταξινομούνται ως CMR.
• Εάν περιέχει νανοϋλικά.
• Η φυσική μορφή του προϊόντος, π.χ. σκόνη, πάστα, τζελ, αφρόςκλπ
• Εάν υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις του ίδιου προϊόντος π.χ. κραγιόν. Αυτό αναιρεί την ανάγκη να κοινοποιείται κάθε απόχρωση ξεχωριστά.
• Αν το προϊόν προορίζεται για χρήση στο δέρμα, μαλλιά, νύχια, κλπ.

• Στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος. Υπάρχει μια σειρά προκαθορισμένων πλαισίων που διατίθενται ή εναλλακτικά, η ακριβής συγκέντρωση ή συγκέντρωση δοσμένη σε προκαθορισμένα εύρη.

• Η ετικέτα του προϊόντος.
• Η εικόνα της αρχικής συσκευασίας του προϊόντος


Μπορούμε να αναλάβουμε τις Γνωστοποιήσεις στο CPNP των καλλυντικών σας προϊόντων. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

Φάκελος πληροφοριών προϊόντος

Ο φάκελος πληροφοριών προϊόντος (PIF), είναι υποχρεωτικός για κάθε καλλυντικό προϊόν που πρόκειται να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.
Είναι εμπιστευτικός και μπορεί μόνο να εξεταστεί από τους ειδικούς επιθεωρητές των αρμόδιων αρχών. Θα πρέπει να τηρείται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η διεύθυνση τήρησης πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009/EC, κάποια από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι:

• Τεχνική περιγραφή του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και επισήμανσης)
• Αναλυτική σύνθεση του προϊόντος
• Προδιαγραφές α’ υλών
• Προδιαγραφές αρώματος
• Antimicrobial Effectiveness Test
• Δεδομένα παραγωγής
• Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
• Στοιχεία καθορισμού διάρκειας ζωής του προϊόντος
• Οι μελέτες, που αποδεικνύουν ειδικούς ισχυρισμούς (ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας) του προϊόντος, αν υπάρχουν.
• Παράπονα καταναλωτών
• Γνωστοποίηση στο CPNP.
• Τοξικολογικό προφίλ του προϊόντος

Genomed Κεντρικά: Ομήρου 70,
171 21 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 9319050, FAX: 2118002242
Research Diagnostics - Central Laboratory Services
Τηλ.:210 9319050 - Όροι χρήσης