GENOMED
gr | en
0 | 0.00€

Το Σύστημα Franchise της Genomed

 

Τί είναι το FRANCHISING;

Είναι η εμπορική μέθοδος με την οποία μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος (franchisor), παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο (franchisee), έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Πλεονεκτήματα
H επιχειρηματική συνεργασία με τη μορφή του franchise έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα για όλα τα μέρη που μετέχουν σ/ αυτή.

Για τον Δικαιοδόχο:

 • Απαλλάσσεται σε σημαντικό βαθμό από την ενασχόληση με οργανωτικά προβλήματα, έτσι ώστε να μπορεί να αφοσιωθεί στην αύξηση και την προώθηση των πωλήσεων.
 • Εξοικονομεί τις δαπάνες που θα απαιτούνταν για την αυτοδύναμη απόκτηση οργανωτικής υποδομής και τεχνογνωσίας.
 • Βελτιώνεται η εικόνα φερεγγυότητάς του στην αγορά με θετικές επιπτώσεις τόσο στο χρηματοπιστωτικό όσο και στον εμπορικό τομέα.
 • Έχει πρόσβαση σε εξελιγμένα συστήματα προβολής και προώθησης των προϊόντων του όπως προγράμματα Marketing και πωλήσεων.
 • Εξακολουθεί να εμπορεύεται σαν ανεξάρτητη επιχείρηση.

Κύριες Υποχρεώσεις
Η σύναψη σύμβασης franchise οδηγεί στη δημιουργία μιας σειράς υποχρεώσεων για όλα τα μέρη του συστήματος.

Ο Δικαιοπάροχος υποχρεούται:

 • Στην παραχώρηση στον λήπτη της χρήσης και εκμετάλλευσης του «πακέτου» Franchise
 • Στην ένταξη του λήπτη στο σύστημα με την παροχή σε αυτόν της απαιτούμενης τεχνικής και οργανωτικής υποδομής και της ανάλογης εκπαίδευσης του.
 • Στη συνεχή υποστήριξη του λήπτη όσο διαρκεί η σύμβαση. Η υποστήριξη περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τη διαρκή παροχή συμβουλών σε οργανωτικά, τεχνικά, χρηματοδοτικά ή άλλα θέματα καθώς και στη διαφήμιση των προϊόντων του συστήματος.


Ο Δικαιοδόχος υποχρεούται:

 • Στην καταβολή ενός εφάπαξ ποσού για την παραχώρηση από μέρους του δικαιοπαρόχου της χρήσης και εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Στην περιοδική καταβολή στο δικαιοπάροχο ενός ορισμένου ποσοστού από τις εισπράξεις των πωλήσεων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.
 • Στην ενεργό προώθηση των πωλήσεων με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της προσωπικής εργασίας και των άλλων μέσων που έχει στη διάθεσή του.
 • Στη συμμόρφωση στις οργανωτικές αρχές του συστήματος και ιδίως στο σεβασμό της αρχής της ομοιομορφίας σύμφωνα με την οποία τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και γενικά η εικόνα του συστήματος είναι ενιαία ανεξάρτητα από τον τόπο ή την αγορά στην οποία γίνεται η διάθεσή τους.

 

Ποια τα επιπλέον προνόμια;

 

 • Καλό όνομα
 • Εμπειρία του δικτύου σε θέματα υγείας
 • Συνεργασία με γιατρούς, διατροφολόγους, γενετιστές
 • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 • Αρχική εκπαίδευση
 • Εγχειρίδια λειτουργίας
 • Δυνατότητα παράδοσης με το κλειδί στο χέρι
 • Αποκλειστικότητα περιοχής
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Πανελλαδική διαφημιστική κάλυψη
 • Απαιτούμενο υλικό για διαφημιστικές ενέργειες
 • Προσιτό κόστος αρχικής επένδυσης
 • Πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό καταστήματος
 • Αρκετά υψηλή απόδοση επένδυσης
 • Αποφυγή επιχειρηματικών κινδύνων

 

Ποιες είναι οι αρχικές απαιτήσεις για Franchise;

Advertisement fees 0%
Μήνες απόσβεσης 12-18
Διάρκεια σύμβασης 10+5 χρόνια
Αδεια από Νομαρχία : Δεν προβλέπεται μιας και η διαδικασία είναι διαμεσολάβηση.
Εμπειρία franchisee : Επιθυμητή
Απασχόληση franchisee : Προαιρετική

 

Σε ποιούς απευθυνόμαστε;

 

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης του « ιδανικού» συστήματος franchisee, οι περισσότεροι προς ένταξη υποψήφιοι franchisees οδηγούνται στην επιλογή τους περιορίζοντας τη διερεύνησή τους στην ανάληψη των κρίσιμων για την εταιρεία franchisor, κριτηρίων επιτυχίας.
Με αρκετή παρορμητικότητα, παραλείπουν τη διενέργεια μιας σε βάθος ενδοσκόπησης και αυτοκριτικής, η οποία θα τους βοηθούσε να συνειδητοποιήσουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους και το βαθμό επιθυμίας για την ένταξή τους σε ένα σύστημα δικαιόχρησης, ως frinchisses. Έτσι παρατηρείται συχνά, η ύπαρξη πολύ ικανοποιημένων και ταυτόχρονα πολύ δυσαρεστημένων franchisees ή franchisees δύο ταχυτήτων, εντός του ιδίου καθΆ όλα επιτυχημένου δικτύου franchise. Και αναρωτιόμαστε, τι δεν έχει πάει καλά; τι πραγματικά συμβαίνει;


ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα άτομα τα οποία διαθέτουν:

Επιχειρηματικό πνεύμα
Οργανωτικές και εμπορικές δεξιότητες
Φιλοδοξία και όραμα

 

Διαδικασία για την αγορά δικαιόχρησης Genomed

 

Βασικά βήματα για την αγορά δικαιόχρησης GENOMED

Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά βήματα για την αγορά μίας δικαιόχρησης GENOMED. (Παρακαλώ σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και μέχρι να υπογράψετε το συμβόλαιο δικαιόχρησης, δεν έχετε καμία απολύτως δέσμευση):

 1. Ο Διευθυντής ανάπτυξης των GENOMED λαμβάνει τα στοιχεία σας και ενημερώνεται για το ενδιαφέρον σας για μία δικαιόχρηση GENOMED.
 2. Στη συνέχεια παραλαμβάνετε (συνήθως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ) ένα πακέτο στο οποίο θα περιέχονται γενικές πληροφορίες για την πετυχημένη δικαιόχρηση των GENOMED καθώς και συγκεκριμένα στοιχεία για το κόστος αγοράς.
 3. Όταν μελετήσετε τις πληροφορίες που σας έχουν αποσταλεί, ενημερώνετε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την περιοχή για την οποία ενδιαφέρεστε έτσι ώστε να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται στις ήδη πουλημένες περιοχές ή όχι. Εάν η περιοχή δεν έχει ήδη δοθεί και έχει πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων τότε μπορεί να θεωρηθεί διαθέσιμη προς αγορά.
 4. Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε, παρακαλώ συμπληρώστε το δελτίο «Εμπιστευτικό Οικονομικό Σχεδιάγραμμα» το οποίο περιέχεται στο πακέτο και αποστείλετε το στο Διευθυντή ανάπτυξης με φαξ, στον αριθμό ο οποίος αναγράφεται στο δελτίο.
 5. Ο Διευθυντής ανάπτυξης θα επικοινωνήσει μαζί σας (αφού ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων) είτε τηλεφωνικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να συζητήσετε περαιτέρω τους όρους της δικαιόχρησης των GENOMED και να προγραμματίσει μία συνάντηση μαζί σας. Παρακαλώ, σιγουρευτείτε ότι τα τηλέφωνα σας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι σωστά και καθαρά γραμμένα στο δελτίο.
  Σ.Σ. Οι περιοχές δίδονται με σειρά προτεραιότητας και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν δύναται να προκρατήσει περιοχές για οποιονδήποτε λόγο.
 6. Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος θεωρήσει ότι πληρείτε τα υψηλά κριτήρια για να γίνετε δικαιοδόχος των GENOMED, και εσείς ενδιαφέρεστε να προχωρήσετε, τότε, θα καταθέσει την αίτηση σας μαζί με τη σχεδιασμένη περιοχή (την οποία θα συμφωνήσετε μαζί) στα κεντρικά γραφεία των GENOMED.
  Παρακαλώ σημειώστε ότι τα GENOMED πρέπει να εγκρίνουν κάθε προτεινόμενη διεύθυνση στην οποία θα στεγασθεί το παράρτημα. Συνήθως, οι πιο πολλοί δικαιοδόχοι τείνουν να αγοράζουν τη δικαιόχρηση πρώτα και μετά ψάχνουν που θα την στεγάσουν. Εάν έχετε υπ?όψιν το χώρο όπου θα στεγάσετε την δικαιόχρηση σας προτού την αγοράσετε και θα θέλατε να λάβετε έγκριση για την τοποθεσία ταυτόχρονα με την έγκριση σας ως δικαιοδόχος, τότε ζητήστε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καταθέσει στα κεντρικά γραφεία μαζί με την αίτηση σας το έντυπο «GENOMED Φόρμα Προέγκρισης Στέγασης Δικαόχρησης».
 7. Εάν η αίτηση σας εγκριθεί, τότε, τα κεντρικά γραφεία θα σας αποστείλουν, εντός δύο εβδομάδων από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης σας, απευθείας στη διεύθυνση σας, το συμβόλαιο δικαιόχρησης για να το υπογράψετε.
  Σ.Σ. ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ μέχρι να παραλάβετε το επικυρωμένο συμβόλαιο της δικαιόχρησης σας καθώς και την έγκριση διεύθυνσης από τα κεντρικά γραφεία των GENOMED. Επικυρωμένο συμβόλαιο θεωρείται το συμβόλαιο το οποίο έχει τη δική σας υπογραφή αλλά και την υπογραφή του εκπροσώπου των GENOMED.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τoν Διευθυντή ανάπτυξης των GENOMED στο τηλέφωνο: 210 9319050 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο genomed@genomed.gr

 

Διαβάστε περισσότερα στο αναλυτικό booklet : Genomed Franchise booklet

 

Genomed Κεντρικά: Ομήρου 70,
171 21 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 9319050, FAX: 2118002242
Research Diagnostics - Central Laboratory Services
Τηλ.:210 9319050 - Όροι χρήσης